خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۷۸– ۹۸/۰۴/۱۵ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۷۸– ۹۸/۰۴/۱۵ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۲۳۷۱/ ۹۸ مورخ ۱۲/ ۴/ ۹۸ در رابطه با اجاره بهای واحدهای تجاری موجود در حاشیه پایانه مسافربری شهید شاهچراغی در سال ۹۸، موضوع بررسی و با پیشنهاد شهرداری مبنی بر احتساب اجاره بهاء واحدهای تجاری مذکور براساس اجاره سال سال گذشته (۹۷) و بدون اعمال تغییر، موافقت شد.

bigtheme