خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۷۷– ۹۸/۰۴/۱۲ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۷۷– ۹۸/۰۴/۱۲ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۲۰۹۱/ ۹۸ مورخ ۳۰/ ۳/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر برگزاری مزایده جهت فروش پلاک های ثبتی ۲۴۳۵/ ۶۶۴ و ۶۵۰/ ۲۵۲۹ ملکی شهرداری، مجموع مساحت ۶۵۴ مترمربع، موضوع بررسی و ضمن موافقت با پیشنهاد مذکور با قیمت کارشناسی پایه مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۷ ریال و قیمت کل ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۱۸/ ۱۱ ریال موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۰۲۳۳۵/ ۹۸ مورخ ۱۰/ ۴/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر نامگذاری پارک جدیدالاحداث شهرک گلستان، موضوع بررسی و با نام ” گل ها ” برای پارک مذکور موافقت شد.

 

۳- در رابطه با کلیپ یخش شده در بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه ۲ سیما، مربوط به مجموعه ای خصوصی در فاصله ۳۰ کیلومتری شهر دامغان که اقدام به اخذ هزینه از مسافرین جهت استفاده از نمازخانه و سرویس بهداشتی نموده بود، موضوع بررسی و بعد از تبادل نظر و توجه به این موضوع که پخش کلیپ فوق موجب وهن شهروندان دامغانی و نادیده گرفتن مهمان نوازی و پذیرایی سایر همشهریان از مسافرین و زائران شده است، مقررشد مراتب اعتراض شورای شهر طی نامه ای به ریاست صداو سیما اعلام گردد.

 

 

bigtheme