سرخط ویژه
خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۷۵– ۹۸/۰۴/۰۵ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۷۵– ۹۸/۰۴/۰۵ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۰۲۰۷۱/ ۹۸ مورخ ۲۹/ ۳/ ۹۸ در رابطه با احداث شهربازی در ابتدای ورودی غربی پارک دانشجو به صورت سرمایه گذاری BOT که قبلاً با کلیات آن موافقت شده بود، موضوع بررسی و با اجاره پایه ماهیانه ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵ ریال مطابق کارشناسی صورت گرفته، موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۰۲۱۵۵/ ۹۸ مورخ ۳/ ۴/ ۹۸ در رابطه با پروژه پیشنهادی گردشگری ضلع شمالی پارک دانشجو توسط شرکت هلدینگ کاراسازه متین، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه شورایعالی سرمایه گذاری شهرداری دامغان مورخ ۲/ ۴/ ۹۸ با شماره ۰۲۱۳۶/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد. (با یک رای مخالف: آقای مهندس ناصری)

۳- درخصوص نامه شماره ۰۲۱۵۳/ ۹۸ مورخه ۳/ ۴/ ۹۸ درخصوص احداث میدان میوه و تره بار جدید توسط شرکت عقیق سازه، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توافق ۰۲۱۳۸/ ۹۸ مورخ ۲/ ۴/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۴- در خصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۲۱۶۱/ ۹۸ مورخ ۳/ ۴/ ۹۸ در رابطه با تعریض پلاک ثبتی شماره ۱۷ اصلی و ۲/ ۱۷ که در طرح تعریض خیابان امام(ره) قرار گرفته است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲/ ۴/ ۹۸ با شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۲۱۵۱/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

bigtheme