سرخط ویژه
خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۷۳– ۹۸/۰۳/۲۵ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۷۳– ۹۸/۰۳/۲۵ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۱۹۱۰/ ۹۸ مورخ ۲۳/ ۳/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری جهت فروش ۹ قطعه از املاک خود ( مطابق لیست پیوست ) از طریق مزایده عمومی و با قیمت پایه کارشناسی مطابق با برگه های نظریه کارشناسی که به پیوست ارائه می گردد، موضوع بررسی و با پیشنهاد مذکور موافقت گردید، منوط بر اینکه بهاء املاک مورد نظر صرفاً برای آزاد سازی الباقی خیابان امام خمینی(ره) وخیابان خندق هزینه گردد. در ضمن مقرر گردید بند ۳ ( پلاک ثبتی ۳۰۷۳/ ۱/ ۲۵۲۸/  در شهرک بوستان ) در صورت توافق با هیئت امنای امامزادگان جعفر و محمد(ع) از لیست مذکور خارج و وفق توافق بعدی عمل شود.

bigtheme