سرخط ویژه
خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۷۲– ۹۸/۰۳/۲۱ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۷۲– ۹۸/۰۳/۲۱ شورای اسلامی شهر دامغان

در ابتدای این جلسه، با حضور در محل فرمانداری، مراسم تحلیف آقای ناصر ابراهیمی ورکیانی (عضو علی البدل) با حضور فرماندار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار دامغان در محل فرمانداری صورت پذیرفت. لازم بذکر است با استعفای آقای مجتبی ایمانیان و نیز انصراف سرکار خانم امیرخلیلی، آقای ناصر ابراهیمی ورکیانی به عنوان عضو جدید شورا، وارد شورا شدند.

۱- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۱۶۵۶/ ۹۸ مورخ ۱۱/ ۳/ ۹۸ در رابطه با نصاب معاملات دولتی در سال ۹۸، موضوع بررسی و با تفویض اختیار انجام معاملات تا سقف معاملات متوسط به شهردار دامغان، موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۱۳۱۵/ ۹۸ مورخ ۲۹/ ۲/ ۹۸ در رابطه با توافق مورخ ۱۹/ ۱۲/ ۹۷ فی مابین شهرداری دامغان و اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مربوط به تفکیک و تغییر کاربری عرصه پلاک ثبتی ۲۹۷۱/ ۴۳۷/ ۲۵۲۹ ( محل اداره فعلی مذکور) موضوع بررسی و با مفاد توافق نامه فوق که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد مشروط به اینکه یک راه دسترسی با حداقل عرض ۱۰ متر از بلوار جهاد تا ترمینال مورد نظر ( انتهای زمین بنیاد مسکن) در نظر گرفته شود. چون فقط با این راه دسترسی رفاه شهروندان تضمین خواهد شد. (با یک رای مخالف: آقای مهندس ناصری)

bigtheme