سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۴۰ – ۹۷/۱۱/۰۲ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۴۰ – ۹۷/۱۱/۰۲ شورای اسلامی شهر دامغان

  • موضوع مکاتبه ریاست محترم شورا باعنوان ریاست محترم جمهوری در خصوص مشکلات مطروحه بهداشت ودرمان وتامین اجتماعی وپاسخ جناب آقای دکتر اکرم معاونت محترم درمان در پاسخ به نامه مطروحه مقرر شد پاسخ ارائه شده توسط معاونت محترم درمان استان به کمیسیون محترم بهداشت ودرمان شورا ارسال تا مورد بررسی قرار گرفته ونتیجه به شورای اسلامی شهر جهت بررسی در صحن شورا قرار گیرد.

 

  • درخواست شهرداری محترم در خصوص تامین صد در صدهزینه های لازم جهت تهیه طرح تفصیلی جدید شهر وانجام اصلاحات لازم وبهره مندی ….. طرح مقرر شد در جلسه ای که با معاونت محترم عمرانی استانداری ومدیر کل مسکن وشهرسازی برگزار می گردد مطرح وتصمیم گیری لازم اتخاذ گردد.

bigtheme