سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۲۸ – ۹۷/۰۹/۲۵ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۲۸ – ۹۷/۰۹/۲۵ شورای اسلامی شهر دامغان

  • – درخصوص نامه شماره ۵/۰۷۲۱۶/۹۷ ۲۰/۰۹/۹۷ در رابطه با اجاره مرکز ارتقاء مهارت آموزش فنی و حرفه ای برادران واقع در شهرک صنعتی، توسط شهرداری دامغان و همچنین تعهد پرداخت اجاره که نیازمند دریافت دو فقره ضمانت نامه بانکی به مبالغ ۲۹۷/۱۱۴/۰۰۰ ریال و ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال، موضوع بررسی و پیشنهاد شهرداری طببق مفاد نامه فوق موافقت بعمل آمد.

 

  • ۵- درخصوص نامه شماره ۶۲/۷/۰۶۹۲۱/۹۷ ۰۸/۰۹/۹۷ شهرداری محترم در رابطه با اصلاح تعرفه بهاء تعدادی از بنود ماده ۱۰ تعرفه بهاء خدمات مربوط به مصالح دانه بندی، موضوع بررسی و با مفاد نامه مذکور که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.
bigtheme