سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۱۹ – ۹۷/۰۸/۲۷ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۱۹ – ۹۷/۰۸/۲۷ شورای اسلامی شهر دامغان

درخصوص نامه شماره ۴۲/۵۲۵/۱۰ ۰۱/۰۸/۹۷ از مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراها در مورد فهرست ۲۶ بند تعرفه عوارض ابطال شده توسط دیوان عدالت اداری جهت حذف از تعرفه عوارض سال ۹۷، موضوع باتفاق آقای شهردار و مسئول امور مالی و واحد درآمد شهرداری بررسی و مقررشد موارد فوق در تعرفه عوارض سال ۹۸ کمافی­السابق رعایت گردد.

درخصوص نامه شماره ۳۶/۴/۰۶۵۶۵/۹۷ ۲۲/۰۸/۹۷ شهرداری محترم دررابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر عقد قرارداد جهت تهیه طرح تفضیلی، موضوع بررسی و مقررشد شهرداری تامیزان حداکثر ۵۰% (پنجاه درصد) با مسکن و شهرسازی در هزینه این طرح تفضیلی جدید شهر مشارکت نماید.

bigtheme