سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۱۶ – ۹۷/۰۸/۱۵ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۱۶ – ۹۷/۰۸/۱۵ شورای اسلامی شهر دامغان

در ابتدای جلسه ریاست شورا، ریاست آموزش و پرورش و آقای شهردار توضیحاتی در مورد لزوم همکاری نهادها و استفاده حداکثری از زمان مدیریت جهت پیشبرد پروژه های شهرداری ارائه نمودند.

۱- مقررشد درخصوص لزوم اخذ پروانه برای ساخت مدارس از استانداری استعلام گردد و نیز مقررشد درخصوص نحوه نظارت بر ساخت مدارس نیز استعلام گردد.

۲- درخصوص سالن ورزشی مسکن مهر و مجتمع آموزشی شهید حیدری مقررشد پرونده جهت ارجاع به ماده صد آماده شود و همزمان شهرداری جواب استعلام دستگاه های خدماتی را دهد و نیز از فرمانداری درخواست شود از دستگاه های خدماتی بخواهد جهت واگذاری انشعابات اقدام نماید.

۳- مقررشد موضوع تعریض زمین ارائه شده از طریق خیر ( آقای حبیبیان ) در سراوری جنوبی جهت بررسی و حل مشکل به کمیسیون توسعه و تعریض ارجاع شود.

۴- درخصوص تفکیک زمین آقای نادری در زینبیه مقررشد آموزش و پرورش از طریق شهرداری و ماده ۱۰۱ پیگیری نماید.

۴- درمورد مدرسه شهید اختری مقررشد دو کارشناس از طرف آموزش و پرورش و دو کارشناس از شهرداری جهت تعیین مبلغ اعیانی انتخاب شود و مبلغ تعیین شده جزء مطالبات اداره آموزش و پرورش قرار گیرد. در ضمن جلب رضایت متولی و اداره اوقاف برعهده شهرداری است.

bigtheme