سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۱۱ – ۹۷/۰۷/۲۴ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۱۱ – ۹۷/۰۷/۲۴ شورای اسلامی شهر دامغان

درخصوص نامه شماره ۱۴/۰۵۷۶۴/۹۷ ۱۴/۰۷/۹۷ شهرداری محترم درخصوص واگذاری عملیات جمع آوری، حمل، تفکیک و بازیافت سیار پسماند شهر دامغان، موضوع بررسی و مقررشد به شهرداری اعلام شود تعداد دقیق نیروهایی که صرفاً در بخش جمع آوری پسماند شاغلند را به شورای شهر اعلام نمایند و ضمناً نحوه انتخاب و معرفی ۹ نفر از کارگران بخش فوق و همچنین ارتباط سازمانی آنها پس از اجرای صرح فوق قید گردد؛ و نیز جناب مهندس ناصری فرمودند: مبلغ برآورده شده یک میلیارد و دویست میلیون را به صورت ریز به شورای شهر اعلام نماید.

bigtheme