سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۰۱ – ۹۷/۰۶/۱۸ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۰۱ – ۹۷/۰۶/۱۸ شورای اسلامی شهر دامغان

  • درخصوص نامه شماره ۶۲/۷/۰۵۱۲۴/۹۷ ۱۳/۰۶/۹۷ شهرداری محترم مبنی بر حذف ماده های ۱۸ و ۱۹ از تعرفه عوارض مصوب ۹۷، موضوع بررسی و با توجه به لغو موارد مورد نظر از سوی دیوان عدالت اداری، شورای شهر با حذف موارد فوق از تعرفه عوارض سال ۹۷ موافقت نمود.

  • درخصوص نامه شماره ۳۷/۲۹/۰۳۸۵۸/۹۷ ۲۰/۰۴/۹۷ شهرداری محترم دررابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر واگذاری فضای سبز شهری شامل میادین و بلوارهای سطح شهر به بخش خصوصی با برآورد حدود ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، موضوع بررسی و با پیشنهاد شهرداری جهت برگزاری مناقصه برای موضوع فوق موافقت شد.

  • در خصوص نامه شماره ۱۴/۰۴۴۲۹/۹۷ ۱۱/۰۵/۹۷ شهرداری محترم دررابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر واگذاری کلیه امور متوفیات به بخش خصوصی از طریق مزایده عمومی، بعد از بحث و تبادل نظر با پیشنهاد شهرداری و شرح وظایف درج شده در نامه مذکور که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

 

  •  درخصوص نامه شماره ۱۵۸/۲۸ ۱۵/۰۶/۹۷ دررابطه با تعیین نرخ خدمات و هزینه صدور پروانه فعالیت رانندگان توسط شورای اسلامی، موضوع بررسی و با افزایش ۱۳ درصدی بندهای  مبلغ دریافتی از هر دانش آموز ماهانه ( مینی بوس ) و  مبلغ دریافتی از هر دانش آموز ماهانه    ( سواری ) – موافقت شد و مقرر گردید الباقی موارد بدون افزایش باقی بماند.
bigtheme