سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۰۰ – ۹۷/۰۶/۱۱ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۰۰ – ۹۷/۰۶/۱۱ شورای اسلامی شهر دامغان

در خصوص نامه شماره ۶۲/۷/۰۴۹۲۹/۹۷ – ۰۳/۰۶/۹۷ شهرداری محترم در رابطه با واگذاری واحدهای تجاری موجود در خلیج فارس به صورت ترک تشریفات، موضوع در جلسه مورخ ۱۱/۰۶/۹۷ بررسی و با توجه به عدم استقبال متقاضیان طی سه مرحله مزایده در تاریخ های ۱۹/۰۳/۹۷ – ۰۹/۰۴/۹۷ و ۲۳/۰۴/۹۷ ، با پیشنهاد شهرداری محترم مطابق نامه فوق که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد.

bigtheme