خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه ۳۱۱مورخ ۹۹/۱۰/۲۰ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۳۱۱مورخ ۹۹/۱۰/۲۰ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- در خصوص نام وارده در رابطه با پیگیری تغییرنام خیابان شهید مطهری به خیابان تاریخانه که توسط گروهی از شهروندان محترم امضاء شده است مقرر شد از آنجائیکه در سنوات گذشته نامه ای در مخالفت با موضوع فوق توسط عده ای از اهالی خیابان مذکور دریافت شده بود مقرر گردید کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری جلسه ای با حضور هر دو گروه برگزار نماید تا تصمیمات لازم اخذ گردد.

۲- با توجه به نگرانی ایجاد شده پیرامون تهدید استقلال دانشگاه جامع دامغان طی اجرای طرح آمایش آموزش عالی؛ در ابتدای جلسه توضیحاتی توسط ریاست محترم شورا در رابطه با موضوع فوق و اقدامات صورت گرفته ارائه نمودند و گزارش گردید جهت رسیدگی سازمان یافته موضوع فوق کارگروه حمایت از آموزش عالی متشکل از شورای شهر ، انجمن مردمی توسعه دامغان و مجمع خیرین حامی دانشگاه دامغان تشکیل گردد و در ضمن مقرر گردید نامه ای در اعتراض به تضعیف استقلال دانشگاه دامغان توسط شورای اسلامی شهر تنظیم و برای وزارت علوم ارسال شود.

-در ادامه جلسه به تعداد ۷ نامه مربوط به امور ساخت و ساز و سرمایه گذاری شهروندان محترم رسیدگی شد.

bigtheme