خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه ۳۰۸ مورخ ۹۹/۱۰/۱۱ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۳۰۸ مورخ ۹۹/۱۰/۱۱ شورای اسلامی شهر دامغان

صورتجلسه شماره ۳۰۸ مورخ ۹۹/۱۰/۱۱

۱- در این جلسه بررسی تعرفه بهاء خدمات شهرداری دامغان پیشنهادی سال ۱۴۰۰ ادامه یافت و اصلاحات پیشنهادی به شهرداری ارائه گردید.

۲-در خصوص نامه شماره ی د/۱۹۵ مورخ ۹۹/۰۹/۲۹  از ریاست اداره ی کتابخانه های عمومی شهرستان دامغان مبنی بر تشکیل کمیته تخصصی جهت بررسی و انتخاب نویسندگان بومی برای آماده سازی المان کتاب . جانمائی آنها در سطح شهر ، مقرر شد آقای حسینی پور ( مسئول کمیسیون فرهنگی و اجتماعی) به عنوان نماینده ی شورا در کمیته مذکور معرفی گردد.

bigtheme