خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۷۲ – ۹۹/۰۵/۲۵ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۷۲ – ۹۹/۰۵/۲۵ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- در رابطه با شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اعلام لیست شهرهای به اصطلاح تبعیدگاه که از شهر دامغان نیز نام برده شده است، مقررشد تا شفاف سازی کامل موضوع مذکور و رفع هرگونه سوء تفاهم و نیز زدودن آثار سوء شایعه فوق الذکر، پیگیری لازم از مراجع ذیربط صورت پذیرد.

۲- درخصوص مسئله تغییر فرماندار شهرستان دامغان، ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار گرفت و فارغ از فرد یا افراد موردنظر تصدی پست فرمانداری، از آنجائیکه در ماههای پایان کار دولت فعلی بسر می بریم و فرماندار جدید فرصت کافی جهت آشنایی با معضلات، چالش ها و راه حل های موثر در شهرستان را نخواهد داشت، مقررشد با جناب آقای دکترآشناگر و دکتر علیزاده و دیگر اشخاص ذیربط مذاکره و مکاتبه گردد و نظر مشورتی شورا مبنی بر به صلاح نبودن تغییر فرماندار در این بازه زمانی ارائه گردد.

۳- درخصوص نامه شماره ۲۸۷/ ۶۴۳/ ۹۹ مورخ ۲۳/ ۴/ ۹۹ منضم به نامه شماره۲۹۳۱/ ۱/ ۵۰۲۱ مورخ ۱۵/ ۴/ ۹۹ فرمانداری دامغان، با موضوع ضررت همکاری توسعه و گسترش فرهنگ قرآنی، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و آموزشی که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

bigtheme