خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۶۴ – ۹۹/۰۵/۲۵ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۶۴ – ۹۹/۰۵/۲۵ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- در ابتدای جلسه نشست مشترکی با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و معاونت حقوقی و فنی شهرداری و ریاست آموزش و پرورش بهمراه تنی چند از معاونت های شهرداری برگزار و بعد از بحث و تبادل نظر در مورد مسائل مبتلا به، مصوبات ذیل به تصویب رسید:

الف- درخصوص تعریض زمین مدرسه اختری به مساحت ۵۲ مترمربع، مقررشد موضوع توسط شهرداری از اوقاف پیگیری گردد و نیز آموزش و پرورش بررسی و اعلام نماید که آیا مابقی ملک را برای کاربری آموزشی احتیاج دارد یا خیر؟

ب- با توجه به کمبود فضای آموزشی در مسکن مهر مقررشد نامه نگاری لازم با استانداری، مسکن و شهرسازی و اداره کل آموزش و پرورش توسط شورای اسلامی شهر صورت پذیرد.

ج- با توجه به مشکلات موجود در ساخت و ساز مدرسه جدیدالاحداث در شهرک بوستان، مقرر گردید شهرداری پاسخ استعلام ادارات خدمت رسان را مبنی بر بلامانع بودن واگذاری انشعابات صادر نماید تا بعد از رفع ابهامات موجود، پروانه ساخت و ساز صادر گردد.

د- درخصوص تعریض خیابان فرهنگ ( که ساختمان اداره آموزش و پرورش باید عقب نشینی نماید) مقررشد ابعاد موضوع توسط اداره آموزش و پرورش بررسی و در جلسه مشترک چهارشنبه هفته بعد مورخ ۱/ ۵/ ۹۹ تصمیم گیری شود.

هـ- مقررشد درخصوص زمین موسوم به ” حبیبان ” در منطقه سراوری جنوبی پیگیری لازم توسط شهرداری از اداره آموزش و پرورش صورت پذیرد.

۲- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۲۱۸۱/ ۹۹ مورخ ۲۴/ ۴/ ۹۹ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر افزودن ماده ای بر تعرفه بهاء خدمات مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری ( در راستای شیوه نامه ساماندهی تخلیه نخاله های ساختمانی ) موضوع بررسی و با مفاد نامه فوق که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۲۱۶۶/ ۹۹ مورخ ۲۴/ ۴/ ۹۹ در رابطه پیشنهاد شهرداری جهت واگذاری یک واحد تجاری واقع در پاساژ خلیج فارس به صورت اجاره و بمدت یکسال به آقای جهانیان ( از کارآفرینان بخش زنبورداری)، موضوع بررسی و با توجه به برگزاری چند نوبت مزایده برای واحدهای موردنظر و عدم استقبال شهروندان، با پیشنهاد شهرداری برابر مفاد موجود در نامه فوق که به پیوست ارائه می شود، موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۲۱۷۶/ ۹۹ مورخ ۲۴/ ۴/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۳/ ۲۲۳۶ ۵- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۲۱۷۲/ ۹۹ مورخ ۲۲/ ۴/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۲/ ۸۱۳  که دارای ۴۵/ ۱۹ مترمربع تعریض است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۸/ ۴/ ۹۹ که به پیوست ارائه می شود، موافقت شد.که دارای ۶۹/ ۱۸ مترمربع تعریض است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مور ۲۳/ ۴/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

bigtheme