خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۶۱ – ۹۹/۰۴/۱۴ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۶۱ – ۹۹/۰۴/۱۴ شورای اسلامی شهر دامغان

بمناسبت ۱۴ تیرماه روز شهرداری ها و دهیاری ها، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهرستان در جلسه شورای اسلامی شهر حضور یافتند.

۱- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۱۸۶۸/ ۹۹ مورخ ۷/ ۴/ ۹۹ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر مساعدت در پرداخت عوارض کسب و پیشه و عوارض ساختمانی، موضوع بررسی و با توجه به استعلام از سازمان بهزیستی با پرداخت ۵۰% از مبلغ عوارضات فوق الذکر ( به مبلغ کلی ۵۳۸/ ۵۷۸/ ۶ ریال ) از محل ماده ۱۷ موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۱۸۷۰/ ۹۹ مورخ ۴/ ۸/ ۹۹ در رابطه با پلاک ۷/ ۲۱۲۰  که دارای ۵۸/ ۲۳ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۴/ ۴/ ۹۹ به شماره ۷/ ۱۹/ ۱۸۲۵ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

bigtheme