خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۶۰ – ۹۹/۰۴/۰۷ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۶۰ – ۹۹/۰۴/۰۷ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص موضوع دوچرخه سواری بانوان، بعد از بحث و تبادل نظر مقررشد جهت افزایش امنیت و راحتی بانوان و نیز آسودگی خیال خانواده های محترم، مکان ها و مسیرهایی بطور ویژه و در ساعاتی از شبانه روز برای دوچرخه سواری تعیین گردد.

همچنین مقرر شد جهت بررسی پیشنهاد فوق جلسه ای با حضور امام جمعه( رئیس شورای فرهنگ عمومی)، فرمانداری، دادستانی، نیروی انتظامی و ریاست تربیت بدنی برگزار و تصمیمات نهائی اتخاذ گردد.

۲- درخصوص نامه شماره ۰۱۷۳۳/ ۹۹ مورخ ۲/ ۴/ ۹۹ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر نام گذاری مجموعه در حال ساخت ” باغ ایرانی ” به نام خیّر بزرگوار مجموعه مذکور جناب حاج علی اکبر کیانی، موضوع بررسی و موافقت شد مجموعه فوق به عنوان ” باغ ایرانی کیان پور ” نام گذاری گردد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۱۷۶۴/ ۹۹ مورخ ۳/ ۴/ ۹۹ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر اجرای طرح تملک برای پلاک ثبتی ۸۲۰-۸۱۸ که در طرح تعریض خیابان ۷ تیر قرار دارد و مالک آن حاضر به توافق با شهرداری نمی باشد، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۵۵۵ مورخ ۲۵/ ۰۳/ ۹۹ شهرداری در رابطه با انتقال مالکیت طبقه فوقانی مجتمع عقیق در ازای تحویل واحدهای تجاری سهم آن شرکت با قیمت کارشناسی که مصوبه شماره  ۱۶۹-۳۷۶-۹۹ در مورد آن به تصویب رسید، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه هیئت کارشناسی سه نفره که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد. ضمناً با توجه به توافقات و شرایط قبلی به شهرداری اعلام شود پارکینگ های پاساژ به افراد واگذار نشود و به عنوان پارکینگ عمومی مورد استفاده همگان قرارگیرد. مشروط بر اینکه مفاد بند یک نامه مورخ ۲۲/ ۵/ ۹۸ به شماره ۰۳۳۰۱/ ۹۸ شهرداری مبنی بر حفظ کاربری املاک و غیره رعایت گردد. جناب مهندس ناصری اظهار داشتند مشروط بر اینکه کاربری املاک مورد ارزیابی تغییر نکند و به همین اساس ادامه دهد.

bigtheme