سرخط ویژه
خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۲۴۰ – ۹۸/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۴۰ – ۹۸/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر دامغان

عصر روز پنجشنبه مورخه ۲۲/ ۱۲/ ۹۸ دکتر علیزاده نماینده منتخب مردم شریف دامغان در مجلس شورای اسلامی مهمان ویژه جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بودند، در این جلسه ابتدا رضا زارع زاده رئیس شورای اسلامی گزارشی از عملکرد و برنامه‌های پیشروی شورای اسلامی و شهرداری و اقدامات موثر در خصوص مقابله با کرونا از قبیل تهیه چهار دستگاه تب سنج لیزری با همت اعضای شورای شهر و خیرین شهرستان ،پیگیری برای تهیه لباس حفاظت شخصی پرسنل محترم بیمارستان ،پیگیری برای تهیه ماسک و دستکش و … مطرح نمودند و آمادگی شورا و شهرداری را برای آبادانی و توسعه همه جانبه شهر اعلام نمودند.

سپس اعضای محترم شورا نیز نقطه نظرات خود را مطرح کردند.در پایان دکتر علیزاده نیز در خصوص اهمیت وحدت و کار جهادی برای آبادانی شهر مطالبی را مطرح کردند.ایشان همچنین به اقدامات مثبت انجام شده در شهرستان برای مقابله با کرونا اشاره نمودند و خاطرنشان کردند ما می‌توانیم با همدلی و همت جلوتر از شهرها و مناطق دیگر هیولای کرونا را کنترل و به زانو در آوریم ،برای تحقق این هدف متعالی پیشنهاد تشکیل ستاد مردمی مقابله با کرونا با عضویت امام جمعه محترم ،فرماندار نماینده و نماینده منتخب، شهردار ،شورای اسلامی شهر ،رئیس شبکه بهداشت، نماینده تشکل‌های مردمی مرتبط را ارائه نمودند.ایشان همچنان با اشاره به وجود فرصت های مناسب سرمایه‌گذاری در شهرستان فرمودند با همکاری بخش خصوصی انشاالله طی یک برنامه چند ساله می توانیم معضل بیکاری را در شهرستان به حداقل ممکن برسانیم.درپایان جلسه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

۱- جلسات مستمر شورای شهربا نماینده منتخب (بعد از شروع به کار رسمی ایشان ) طبق یک برنامه زمان بندی شده و با دستور کار خاص برگزار گردد.

۲- تشکیل ستاد مردمی مقابله با کرونا توسط شورای شهر پیگیری شود تا از این طریق کمبودها ی موجود شناسایی و فرآیند رفع آن تسریع گردد.

————————————————————————————–

۱- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۷۷۱۸/ ۹۸ مورخ ۲۰/ ۱۲/ ۹۸ در رابطه با تعطیلی پنجشنبه بازار بدلیل شیوع ویروس کرونا و پیشنهاد شهرداری مبنی بر تعویق افتادن چک های مربوط به اجاره هفتگی غرفه ها تا پایان اردیبهشت ماه ۹۸ بدون محاسبه و دریافت وجه التزام و نیز پیشنهاد مبنی بر لحاظ نمودن مبلغ بستانکاری در حساب افرادی که پیشاپیش اجاره غرفه ها را داده اند و در روزهای مورد نظر پنجشنبه بازار تعطیل شده است، موضوع بررسی و با پیشنهادات مذکور موافقت شد.

۲- در خصوص نامه شماره ۵/ ۰۷۳۸۷/ ۹۸ مورخ ۷/ ۱۲/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر ارائه مساعدت به پلاک ۳۹/ ۴/ ۱۴۵۶ جهت پرداخت بدهی ساختمانی به مبلغ کلی ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۹ ریال، موضوع بررسی و موافقت شد مبلغ ۰۰۰/ ۷۷۵/ ۶ ریال از بدهی فوق از محل ماده ۱۷ پرداخت گردد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۷۷۶۶/ ۹۸ مورخ ۲۲/ ۱۲/ ۹۸ در رابطه با تجاوز مالک پلاک ۲۳۱۶ به معبر عمومی به میزان ۶/ ۰ مترمربع که شهرداری قصد دارد این میزان را به عنوان معبر متروکه جهت ادغام در پلاک مذکور واگذار نماید، موضوع بررسی و با قیمت پیشنهادی کارشناسی مطابق برگه پیوست به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰ ریال موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۷۷۶۹/ ۹۸ مورخ ۲۲/ ۱۲/ ۹۸ در رابطه به ارائه مساعدت به حسینیه امام سجاد (ع) جهت پرداخت هزینه صدور جواز ساختمانی، موضوع بررسی و نظر به اینکه حسینیه فوق در محله خواجه شهاب ( از محله های کمتر برخوردار ) قرار دارد موافقت ۵۰% هزینه فوق از محل ماده ۱۷ پرداخت گردد. در ضمن مبلغ هزینه فوق ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۷۰ ریال است.

۵- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۷۷۰۶/ ۹۸ مورخ ۱۹/ ۱۲/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۱۴۳۶، که به میزان ۵۹/ ۱۰۰ مترمربع در تعریض قراردارد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت می شود.

۶- در خصوص شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۷۷۲۲/ ۹۸ مورخ ۲۰/ ۱۲/ ۹۸ درخصوص پلاک ثبتی ۱۹۱۳ که دارای ۸/ ۱۴ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۷- درخصوص نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۷۷۴۵/ ۹۸ مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۹۸ در رابطه با تفکیک عرصه پلاک های ثبتی شماره ۶۶/ ۲۵۲۰ و ۶۵/ ۲۵۲۰ ، موضوع بررسی و ضمن موافقت با مفاد صورتجلسه توافق ۳۶/ ۴/ ۰۷۷۱۰/ ۹۸ مورخ ۱۹/ ۱۲/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار متری ۰۰۰/ ۸۰۰ ریال جهت ارزیابی قدرالسهم شهرداری به مساحت ۰۲/ ۱۱۲۵۷ مترمربع موافقت شد.

 

bigtheme