خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۷۹ – ۹۹/۰۶/۲۲ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۷۹ – ۹۹/۰۶/۲۲ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- در این جلسه تعداد ۱۷ نامه مطالعه و بررسی گردید و برای تعیین تکلیف به شهرداری ارسال گردید.

 

 

bigtheme