سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۴۶ – ۹۹/۰۲/۰۶ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۴۶ – ۹۹/۰۲/۰۶ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۲۰/۳/۰۰۴۰۲/۹۹ مورخ ۳/۲/۹۹ در رابطه با تفکیک و اجرای ماده ۱۰۱ برای پلاک های ثبتی ۶۵/۲۵۲۰ و پلاک ۶۶/۲۵۲۰ ؛ موضوع بررسی و پیشنهاد شهرداری مبنی بر واگذاری قدرالسهم شهرداری موافقت نشد ولیکن از جهت اینکه نامبرده مبلغ دویست میلیون تومان از شهرداری طلبکار می باشد، شورا با فروش یک قطعه با قیمت کارشناسی روز به مالک موافقت نمود.

۲- درخصوص نامه شماره ۵/ ۵۷ مورخ ۱۴/ ۱/ ۹۹ در رابطه با درخواست شهرداری جهت کسب اجازه برای اجرای موارد مطروحه در نامه مذکور که به پیوست ارائه می گردد، موضوع بررسی و بعد از بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه با موارد مطروحه در نامه فوق موافقت شد.

در این جلسه تعداد ۱۲ نامه از شهروندان عزیز، ارگانها و نهادها در خصوص مسائل شهری از جمله عمران، فضای سبز، خدمات شهری و … مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرفت.

bigtheme