سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۴۴ – ۹۹/۰۱/۳۰ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۴۴ – ۹۹/۰۱/۳۰ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۰۲۶۵/ ۹۹ مورخ ۳۰/ ۱/ ۹۹ درخصوص ارزیابی پلاک های ثبتی ۱/ ۴-۳ اصلی و ۴/ ۱ که در مالکیت بیمه ایران است و در مسیر تعریض خیابان امام خمینی(ره) قرار گرفته، موضوع بررسی و با توجه به ضرورت اجرای طرح تعریض خیابان امام خمینی(ره) و عدم پاسخگویی مسئولین بیمه ایران، با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست به مبلغ کلی ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۷۷/ ۱۶ ریال موافقت به عمل آمد.

۲- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۰۲۵۶/ ۹۹ مورخ ۲۸/ ۱/ ۹۹ در رابطه با حمایت از صاحبان کسب و کار در شرایط شیوع کرونا، موضوع بررسی و با مفاد نامه فوق که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۰۲۵۴/ ۹۹ مورخ ۲۸/ ۱/ ۹۹ در رابطه با درخواست آقای کوچک پور مبنی بر اجاره ۳ باب مغازه از واحد های تجاری متعلق به شهرداری دامغان و نیز درخواست معافیت از پرداخت اجاره بهاء به مدت ۲ ماه جهت راه اندازی تولیدی موردنظر، موضوع بررسی و با عنایت به ضرورت تقویت صنایع غذایی دامغان، با مفاد نامه نامه فوق که به پیوست ارائه می گردد، برای یک سال موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۰۰۵۷/ ۹۹ مورخ ۱۴/ ۱/ ۹۹ دررابطه با درخواست شهرداری جهت کسب اجازه برای اجرای موارد مرتبط به هزینه کرد مالی، موضوع بررسی و به استناد تبصره بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده ۳۵ آئین نامه مالی شهرداری ها اجازه داده شد سقف اجازه انجام معاملات سال ۹۹ تا سقف معاملات متوسط به شهرداری واگذار گردد. تصمیم گیری در مورد بقیه موارد نامه فوق به بررسی کمیسیون مربوط موکول شد.

bigtheme