سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۳۴ – ۹۸/۱۱/۲۶ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۳۴ – ۹۸/۱۱/۲۶ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۶۷۹۳/ ۹۸ مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۹۸ درخصوص ارزیابی میزان ۰۱/ ۱۷ مترمربع از پلاک ثبتی ۶۴۰ اصلی واقع در بخش یک دامغان که در تعریض قرار گرفته است، موضوع بررسی و با مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵ ریال برای هر مترمربع موافقت شد. در ضمن قیمت کارشناسی ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۸ ریال برای هر مترمربع برآورد شده است.

 

۲- درخصوص پیشنهاد نامه شماره ۷۲/ ۵/ ۰۶۵۲۷/ ۹۸ مورخ ۳۰/ ۱۰/ ۹۸ درخصوص بودجه پیشنهادی سال ۹۹ شهرداری دامغان، موضوع بررسی و بعد از بررسی بندهای مختلف آن و اعمال برخی اصلاحات بودجه پیشنهادی سال ۹۹ شهرداری دامغان مورد تایید قرار گرفت.

bigtheme