سرخط ویژه
خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۹۴– ۹۸/۰۶/۲۳ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۹۴– ۹۸/۰۶/۲۳ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۳۷۵۸/ ۹۸ مورخ ۱۶/ ۶/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۴۵ در خیابان امام زاده علی که دارای ۰۷/ ۱۳۶ مترمربع تعریض می باشد و نیز در مورد ادغام قسمتی از کوچه و معبر متروکه متصل به امام زاده به مساحت ۲/ ۱۲۸ مترمربع به فضای امام زاده، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی به میزان ۰۰۰/ ۰۵۰/ ۰۴۱/ ۲ ریال جهت تعریض و ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۸۲/ ۱ ریال جهت ادغام مطابق برگه کارشناسی پیوست، موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۳۶۶۶/ ۹۸ مورخ ۱۱/ ۶/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری جهت مساعدت از محل ماده ۱۷، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۲۰/ ۳/ ۰۳۱۷۱۱/ ۹۸ مورخ ۴/ ۶/ ۹۸ در رابطه با معرفی یکی از اعضای شورا جهت عضویت در کمیته کارشناسی شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری دامغان، موضوع بررسی و بعد از رای گیری مقررشد آقای رضا ناصری به عنوان نماینده شورا در کمیته مذکور معرفی شود.

bigtheme