خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۹۴– ۹۸/۰۵/۲۳ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۹۴– ۹۸/۰۵/۲۳ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۲۰/ ۳/ ۰۳۱۷۱۱/ ۹۸ مورخ ۴/ ۶/ ۹۸ در رابطه با معرفی یکی از اعضای شورا جهت عضویت در کمیته کارشناسی شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری دامغان، موضوع بررسی و بعد از رای گیری مقررشد آقای رضا ناصری به عنوان نماینده شورا در کمیته مذکور معرفی شود.

 

bigtheme