سرخط ویژه
خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۹۱– ۹۸/۰۶/۰۲ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۹۱– ۹۸/۰۶/۰۲ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۳۳۱۲/ ۹۸ مورخ ۲۲/ ۵/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری جهت اعطای حواله مصالح دانه بندی ( تولیدی کارخانه آسفالت ) ما به ازای تعریض صورت گرفته برای پلاک ۹۴۵/ ۲۵۳۶ ملکی فرد نامبرده به میزان ۷۳/ ۲۶ مترمربع، موضوع بررسی و با پیشنهاد مذکور موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۳۳۱۳/ ۹۸ مورخ ۲۲/ ۵/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری واگذاری واحدهای تجاری موجود در طبقه اول مجتمع عقیق ( برابر کروکی پیوست ) به متقاضیان به صورت اجاره یکساله و بدون سیر مراحل برگزاری مزایده و براساس قیمت کارشناسی و اخذ وثیقه های مقرر، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق موافقت گردید.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۳۲۶۰/ ۹۸ مورخ ۲۰/ ۵/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر ادغام پلاک ۶۰۷ به مساحت ۹۱/ ۸ مترمربع ملکی شهرداری در پلاک ۶۰۶ ، با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰ ریال برای هر مترمربع، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق موافقت شد.

bigtheme