سرخط ویژه
خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۹۰– ۹۸/۰۵/۲۶ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۹۰– ۹۸/۰۵/۲۶ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۳۱۹۵/ ۹۸ مورخ ۱۵/ ۵/ ۹۸ در رابطه با درخواست و پیشنهاد شهرداری مبنی بر مساعدت با نامبرده جهت اعمال مساعدت و تخفیف در مبلغ مذکور به میزان ۱۵% ، موضوع بررسی و با پیشنهاد مذکور موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۳۳۰۵/ ۹۸ مورخ ۲۲/ ۵/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری جهت مساعدت،موضوع بررسی و با مساعدت به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰ ریال از محل ماده ۱۷ موافقت شد. در ضمن کل مبلغ عوارض ۰۰۰/ ۵۸۱/ ۳۳ ریال است.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۳۲۹۷/ ۹۸ مورخ ۲۲/ ۵/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۳۵۷۹/ ۳۴۲۴/ ۲۵۲۸ و ۳۵۸۰/ ۳۴۲۴/ ۲۵۲۸ که قبلاً مصوبه شماره ۳۳۳-۷۶۶-۹۷ مورخ ۱۳/ ۴/ ۹۸ در مورد آنها به تصویب رسیده بود، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی بمیزان ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۳ ریال مطابق برگه کارشناسی پیوست موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۴۶۰۰/ ۱/ ۵۰۲۱ مورخ ۱۶/ ۵/ ۹۸ در رابطه با انجام مدت فعالیت هیئت رئیسه فعلی شوراهای اسلامی شهر در تاریخ ۱/ ۶/ ۹۸ و انتخاب هیئت رئیسه جدید، بعد از رای گیری نتایج ذیل بدست آمد:

۱- رئیس شورا: آقای حاج رضا زارع زاده با ۶  رای موافق

۲- نائب رئیس شورا: آقای حاج علی حسن بیکی با ۶  رای موافق

۳- منشی شورا: آقای سیدماکان ترابی با ۶  رای موافق

bigtheme