خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۹۰– ۹۸/۰۵/۲۶ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۹۰– ۹۸/۰۵/۲۶ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۴۶۰۰/ ۱/ ۵۰۲۱ مورخ ۱۶/ ۵/ ۹۸ در رابطه با انجام مدت فعالیت هیئت رئیسه فعلی شوراهای اسلامی شهر در تاریخ ۱/ ۶/ ۹۸ و انتخاب هیئت رئیسه جدید، بعد از رای گیری نتایج ذیل بدست آمد:

۱- رئیس شورا: آقای حاج رضا زارع زاده با ۶  رای موافق

۲- نائب رئیس شورا: آقای حاج علی حسن بیکی با ۶  رای موافق

۳- منشی شورا: آقای سیدماکان ترابی با ۶  رای موافق

bigtheme