سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۳۹ – ۹۷/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۳۹ – ۹۷/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر دامغان

  • در خصوص نامه ی شماره ی ۴۷‏/۸۱۱۴‏/۹۷-۲۵‏/۱۰‏/۹۷ شهرداری در رابطه با سرمایه گذاری جهت مرکز تست هیدرواستاتیک ومعاینه فنی وتعویض پلاک شهرداری دامغان، موضوع بررسی وبا مفاد صورتجلسه ی مورخ ۲۵‏/۱۰‏/۹۷ که به پیوست ارائه می گردد .(باتوجه به نیاز ضروری شهروندان) موافقت شد.
bigtheme