سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۸۸– ۹۸/۰۵/۱۹ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۸۸– ۹۸/۰۵/۱۹ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- نامه شماره ۱۸/ ۳۲۳۲ مورخ ۱۷/ ۵/ ۹۸ شهرداری در خصوص پیشنهاد موافقت با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض پلاک ثبتی شماره ۹/ ۳۴/ ۱۸۴۲ ، مطرح و با مفاد نامه شهرداری و مفاد صورتجلسه کمیسیون توسعه و تعریض موافقت شد.

bigtheme