سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۸۶– ۹۸/۰۵/۱۲ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۸۶– ۹۸/۰۵/۱۲ شورای اسلامی شهر دامغان

در این جلسه تعداد ۱۲ نامه از شهروندان محترم، نهاد ها و ارگانهای مختلف بررسی و اقدامات لازم درخصوص آنها صورت پذیرفت.

۱- نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۲۹۵۹ مورخ ۵/ ۵/ ۹۸ شهرداری مبنی بر پیشنهاد موافقت با تعدیل محاسبه اجاره ماهیانه پارکینگ جهت استفاده آژانس سرچشمه با مدیریت آقای جدیدی و ۱۰% مبنای محاسبه جهت تمدید قرارداد از ۱/ ۱۱/ ۹۷ لغایت ۳۰/ ۱۰/ ۹۹ با توجه به وضعیت مالی و معیشتی نامبرده مطرح و با پیشنهاد شهرداری به شرح آمده در نامه و محاسبه ۱۰% افزایش جهت تمدید قرارداد موافقت شد.

۲- نامه شماره ۵/ ۳۰۸۴ مورخ ۱۲/ ۵/ ۹۸ شهرداری مبنی بر پیشنهاد موافقت با پرداخت ۵۰% بابت عوارض پسماند، با توجه به بیماری نامبرده از محل ماده ۱۷ شهرداری مطرح و با پیشنهاد شهرداری محترم به شرح آمده در نامه با مبلغ ۰۰۰/ ۷۵۰ ریال از محل ماده ۱۷ شهرداری موافقت شد.

bigtheme