سرخط ویژه
خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۸۵– ۹۸/۰۵/۰۹ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۸۵– ۹۸/۰۵/۰۹ شورای اسلامی شهر دامغان

در این جلسه تعداد ۱۷ نامه شهروندان محترم، نهادها و ارگانهای مختلف بررسی و اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرفت.

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۲۹۶۶/ ۹۸ مورخ ۵/ ۵/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی شماره ۲۰/ ۲۱۲۶ که دارای ۱۰/ ۱۲ مترمربع تعریض است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه کمیسیون توسعه و تعریض مورخ ۲۲/ ۱۲/ ۹۷ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۲- پیرو بازدید صورت گرفته از مجموعه بازار سرپوشیده و مشاهده خرابی بازار مذکور به ویژه در ناحیه سقف بازار، مقرر شد در این زمینه مکاتباتی با اداره میراث فرهنگی جهت جلوگیری از آسیب دیدن کلی بنا صورت پذیرد تا جهت ترمیم آن مکان اقدام گردد.

bigtheme