خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۸۴– ۹۸/۰۵/۰۵ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۸۴– ۹۸/۰۵/۰۵ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۳۹۸/ ۲۸ مورخ ۳۱/ ۴/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهردار محترم ( ریاست شورای محترم سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری ) در رابطه با خرید سیستم مرخصی آنلاین تاکسی های درون شهری، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق منوط به رعایت ضوابط قانونی موافقت شد.

 

 

bigtheme