خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۶۹ – ۹۸/۰۳/۰۹ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۶۹ – ۹۸/۰۳/۰۹ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۰۱۴۰۲/ ۹۸ مورخ ۳۱/ ۲/ ۹۸ در رابطه با سرمایه گذاری آقای محسن علی امیدی جهت احداث کارگاه تولید جدول و بلوک سیمانی در زمین خیابان فردوس رضا جنب شرکت تعاونی روستایی، موضوع بررسی و با مفاد قیدشده در نامه مذکور که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد، مشروط بر اینکه: ۱- مدت قرارداد بیش از سه سال نباشد. ۲- شهرداری ضمانت های لازم برای اخذ مطالبات خود و تحویل مجدد ملک از مستاجر اخذ نماید. ۳- شهرداری درخصوص اخذ سند ملک مورد نظر اقدام لازم معمول داشته و نتیجه را به شورای شهر اعلام نماید.

 

 

bigtheme