سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۶۷ – ۹۸/۰۲/۳۱ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۶۷ – ۹۸/۰۲/۳۱ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۵/  ۰۱۲۳۰/  ۹۸ مورخ ۲۵/  ۲/  ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری جهت پرداخت مبلغ ۰۰۰/  ۵۰۰/  ۲ ریال از محل ماده ۱۷ برای هزینه های تغسیل و تشییع ( از پرسنل بازنشسته شهرداری ) که مطابق تحقیقات بعمل آمده خانواده آن مرحوم قادر به پرداخت آن نیستند، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۶۲/  ۷/  ۰۱۲۳۳/  ۹۸ مورخ ۲۶/  ۲/  ۹۸ در رابطه با درخواست انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل کالا و مسافر و نیز پیشنهاد شهرداری محترم مبنی بر عدم افزایش اجاره ماهیانه غرفه های واقع در پایانه مسافربری شهید شاهچراغی ( ابقاء اجاره به میزان ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۲ ریال ) موضوع بررسی و با توجه به رکود موجود در بخش حمل و نقل جاده ای با پیشنهاد فوق موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/  ۰۱۲۸۶/  ۹۸ مورخ ۲۸/  ۲/  ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۱۰۵/  ۵۷۴ که دارای ۰۸/  ۲۴ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۶/  ۲/  ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۱۸/  ۰۱۲۶۲/  ۹۸ مورخ ۲۸/  ۲/  ۹۸ در رابطه با پلاک های ۵۸/  ۲۴۰۵ و ۲۴۰۴ که دارای ۵/  ۴۲ مترمربع تعریض است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۲/  ۲/  ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۵- درخصوص نامه شماره ۵/  ۰۱۴۰۳/  ۹۸ مورخ ۳۱/  ۲/  ۹۸ در رابطه با درخواست شهرداری محترم جهت دریافت وام از بانک شهر به مبلغ ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۳۰ ریال با سود ۱۶% و باز پرداخت ۹ ماهه جهت استفاده از ظرفیت اوراق تسویه نوع دوم بابت دریافت مطالبات خود از دستگاههای اجرائی، موضوع بررسی و بنا بر بند ۱۳ ماده ۸۰ (وظایف شورای اسلامی شهر) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، از اختیارات شورا با درخواست فوق موافقت شد.

۶- درخصوص نامه شماره ۱۸/  ۰۱۳۲۲/  ۹۸ مورخ ۲۹/  ۲/  ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۱/  ۱ که به واسطه طرح تعریض خیابان امام خمینی(ره) دارای ۷۳ مترمربع تعریض است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه کمیسیون توسعه و تعریض مورخ ۲۴/  ۲/  ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۷- درخصوص نامه شماره ۵/  ۰۱۲۹۸/  ۹۸ مورخ ۲۸/  ۲/  ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری جهت پرداخت ۰۰۰/  ۹۲۰/  ۱ ریال از محل ماده ۱۷ ( به استناد بند ۸-۱ دستورالعمل نحوه هزینه کرد موارد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری ) برای هزینه قبر ( از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) ) که مطابق تحقیقات بعمل آمده دچار بیماری صعب العلاج بوده و دارای بضاعت مالی نامناسبی بوده اند، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق موافقت شد.

۸- درخصوص نامه وارده به شورا از سوی آقای مجتبی ایمانیان و ارائه متن استعفا نامه از سوی ایشان در تاریخ ۳۱/  ۲/  ۹۸ موضوع مطرح و با توجه به قصد خیر آقای ایمانیان مبنی بر کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی بعد از بحث و تبادل نظر با استعفای آقای مجتبی ایمانیان موافقت بعمل آمد. با آرزوی موفقیت برای جمیع خدمتگذاران به نظام اسلامی و آقای ایمانیان در هر سنگری که قرار می گیرند.

bigtheme