۱-در این جلسه جمعی از نمایندگان تاکسی داران جهت گفتگو در مورد بعضی مشکلات مبتلابه و دعوت شورا حضور یافتند و مسائلی از جمله محل های تجمع تاکسی ها ، تفاوت ناحق قیمت لوازم یدکی بین دامغان نسبت به شهرهای مجاور ، رند نبودن کرایه تاکسی ، تعداد  افراد شاغل در شغل تاکسیداری مطرح و بررسی گردید و مقرر شد جهت رسیدگی به محل توقف تاکسی با شورای ترافیک مکاتبه گردد و نیز مقرر شد موضوع قیمت لوازم یدکی از شورای نظارت پیگیری شود و نیز مقرر شد امکان فعالیت تبلیغاتی تاکسی ها جهت کسب درآمد نیز از مراجع ذیربط از جمله پلیس راهنمایی و رانندگی بررسی شود ، لازم به ذکر است در خصوص اعتراض فعالیت موسسات تاکسی اینترنتی با توجه به استعلام اخذ شده از وزارت کشور و رویت مجوز موسسه ی مورد نظر ، امکان جلوگیری از فعالیت موسسات مذکور نمی باشد .

۲-گزارش شهرداری در مورد پاسخ به دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت مطرح شده در رابطه با ابطال ماده ۱۰ و تبصره ذیل آن موضوع تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری دامغان مصوب سال ۱۳۹۹ بررسی گردید.

تعداد ۴نامه وارده از شهروندان و نهادها مطالعه و مصوبات مربوط به املاک شهروندان به تصویب رسید.