۱-در ابتدا جلسه نشست مشترکی با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر امیریه برگزار گردید و در مورد مسائل مشترک از جمله کریدور حرم تا حرم و موضوعات مربوط به بهداشت و درمان بحث و تبادل نظر گردید از آنجائیکه مقرر گردیده است مسیر حرم تا حرم از شمال شهر دامغان و با فاصله ی نسبتاً طولانی از شهر عبور نماید مقرر گردید از همشهریان دامغانی صاحب منصب در وزارت راه و شهرسازی در این رابطه کسب اطلاعات گردد تا قبل ازنهایی شدن مسیر اقدامات لازم به نفع شهرستان صورت پذیرد.

۲-در خصوص نامه ی شماره ی ۲۷۵/۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر تمدید قرارداد بهره برداری جایگاههای CNG آزادگان و شهید رجائی ( شرکت پتروکوشا غرب مکانیک) مشروط به افزایش ده درصدی اجاره بهاء در سالهای دوم و سوم و نیز مشروط به انجام تعمیرات اساسی جایگاه شهید رجائی شهرک انقلاب ، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق موافقت شد.

۳-در خصوص نامه ی شماره ی ۴۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ در رابطه با درخواست شهرداری جهت مساعدت درساخت توتستان واقع در منطقه ی جنوب دامغان توسط خیر عالیقدر آقای حاج علی کیان پور خیرسازنده ی باغ ایرانی که با غرص ۳۵۰۰ اصله درخت منطقه ای عام المنفعه ایجاد خواهد شد موضوع بررسی و تامین نیازمندی ها شامل ۲۵۰۰۰ تن شن مخلوط ، ۲۰  روز بیل مکانیکی و ۱۰ روز گریدر موافقت شد.

تعداد ۱۲ نامه وارده از شهروندان و نهادها مطالعه و مصوبات مربوط به املاک شهروندان به تصویب رسید.