۱-گزارش کتبی شهرداری خطاب به دادستانی به شرح ذیل قرائت و بررسی گردید

« متاسفانه اداره کل راه آهن شمال شرق مستقر در شهرستان شاهرود هنگام احداث دیوار بتنی در مسیر ریل راه آهن حدفاصل ایستگاه تا پل هوایی روستاهای شامان ، ورکیان و… محل عبور روان آبها و سیلابهای احتمالی را نادیده گرفته که این اقدام با هر بار بارندگی موجبات آبگرفتگی در مسیر تردد اهالی منطقه و ساکنین روستاهای پایین دست را فراهم می سازد  و با مراجعه به شهرداری درخواست رفع نقیصه را دارند» مطابق گزارش ارائه شده از آنجائیکه مسئله ی فوق به سهولت می تواند تبدیل به بحران در مواقع بارندگی شدید گردد مقرر شد موضوع مذکور تا حصول نتیجه و اصلاح توسط اداره کل راه آهن شمال شرق از دادستانی پیگیری گردد.

۲-در خصوص درخواست موسسه ۱۴ معصوم در رابطه با درخواست ادغام معبر ۶ متری جنب پلاک ۹۶۱/۴۸۰ به پلاک مذکور بعداز بحث و تبادل نظرو بررسی مقرر گردید از اعضای ذیربط در موسسه ی فوق دعوت گردد تا نسبت به ارائه ی فرم پیشنهادی اقدام فرمایند و سپس تصمیمات مقتضی اخذ گردد.

۳-در خصوص شکایت مطرح شده از سوی سازمان هلال احمر در رابطه با صحن امامزادگان مبنی بر توقف پروژه ی اصلاح و بهینه سازی صحن فوق تا تعیین تکلیف مالکیت زمین مورد نظر ، گزارش شهرداری قرائت شد. مبنی بر اینکه از آنجائیکه ملک مذکور دارای سند مالکیت قطعی به نام سازمان اوقاف است تقاضای توقف کار تا اعلام رای دادگاه قابل پذیرش نمی باشد.

۴-درخصوص نامه ی شماره ی ۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ در رابطه با درخواست سرمایه گذار سوئیت های اقامتی پارک دانشجو مبنی بر اضافه نمودن دو سال بمدت قرارداد B.O.T موضوع بررسی و به استناد صورتجلسه ی کمیسیون کارشناسی شورایعالی سرمایه گذاری شهرداری و به جهت مساعدت با پیمانکار مذکور با توجه به شرایط و رکود پیش آمده به دلیل شیوع بیماری کرونا با درخواست فوق موافقت شد.