خانه / مصوبات شورا 1400 / مصوبات جلسه شماره ۳۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

مصوبات جلسه شماره ۳۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

بررسی چند فقره از نامه های مردمی و شهرداری

bigtheme