خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه شماره ۳۱۷ مورخ ۹۹/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه شماره ۳۱۷ مورخ ۹۹/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر دامغان

۱-در خصوص نامه ی شماره ۶۲۶۶ مورخ ۹۹/۱۱/۰۷ در رابطه با درخواست سرمایه گذار احداث تابلوهای لایت باکس در مسیرهای خیابان امام (ره) حدفاصل چهارراه لاله تا میدان شهدا و میدان شهدا تا میدان ساعت و میدان ساعت تا میدان امام حسین ، بلوار شهید سلیمانی ( حدفاصل میدان ساعت تا میدان ۱۵ خرداد) ، بلوار شهید سلیمانی ( حدفاصل میدان ۱۵ خرداد تا میدان دانشگاه) به صورت قرارداد BOT مطرح و بعد از بررسی و جوانب امر و توضیحات شهردارمحترم با مفاد نامه شهرداری موافقت شد تا از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.(جهت تعیین تعداد سال در قرارداد BOT  اقدام نماید).

۲-درخصوص نامه شماره ی ۱۹۳۵ مورخ ۹۹/۱۱/۰۸ در رابطه با اعتراض تعدادی از رانندگان تاکسی در خصوص تعویض آرم تاکسی ها به آرم جدید و اینکه آرم جدید با آرم زرتشت و مسیحیت! شباهت دارد با دعوت از مسئول محترم سازمان حمل و نقل شهرداری دامغان و ارائه توضیحات مبنی بر یکپارچه بودن آرم تاکسی ها درکل کشور و نیزابلاغ آرم فوق از طرف سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور و نیز توضیح در مورد عدم امکان چاپ آرم جداگانه برای تاکسی های شهرداری دامغان مقرر گردید توضیحات لازم برای افراد فوق به صورت کتبی ارائه گردد در ضمن آرم جدید بررسی گردید و نشانه ای از شباهت به علائم مسیحیت و زرتشتی مشاهده نشد.

۳-در خصوص نامه شماره ی ۱۹۳۴ مورخ ۹۹/۱۱/۰۸ در رابطه با گزارش کمیسیون میراث فرهنگی از روند اجرای مصوبه ی تغییرنام خیابان تاریخانه ، موضوع بررسی و مقرر گردید به شهرداری اعلام شود نسبت به اجرای مفاد صرتجلسه ی کمیسیون میراث فرهنگی که به پیوست ارائه می گردد اقدام نماید آقای مهندس ناصری در این رابطه فرمودند : با کلیات صورتجلسه فوق موافقم مشروط به اینکه ابتدا شهرداری محترم نسبت به ساخت تندیس شهید مطهری و اصلاح تابلوهای اصلی به شهید مطهری اقدام و سپس نسبت به تغییرنام تاریخانه اقدام نماید در ضمن موضوع فوق و اجرای پروژه ی فوق در راستای مقام شامخ معلم در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲  انجام پذیرد و سپس تغییرات خیابان تاریخانه انجام گردد.

در ادامه تعداد ۶ فقره نامه مربوطه به نهاد های مختلف قرائت و جهت بررسی به شهرداری ارسال گردید  و نیز تعداد ۴ فقره نامه مربوط به ساخت و ساز شهروندان رسیدگی شد.

bigtheme