خانه / دسته‌بندی نشده / مصوبات جلسه شماره ۳۱۳ مورخ ۹۹/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهردامغان

مصوبات جلسه شماره ۳۱۳ مورخ ۹۹/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهردامغان

۱-نامه شماره ۲۳۷۸۶/۱۶/۵۰ مورخ ۹۹/۰۶/۱۱  از مسئول هماهنگی امور ایثارگران استانداری در خصوص اجرای کامل ماده ۳۴ قانون جامع حمایت از ایثارگران جهت بهره برداری از افراد واجد شرایط قرائت و بررسی گردید و جهت اجرا و ارائه گزارش به شهرداری ارجاع شد.

۲-نامه شماره ی ۴۴۷۰۷/۴۲/۵۰ مورخ ۹۹/۱۰/۲۱  مدیرکل محترم دفترامورشهری و شوراها استانداری سمنان در مورد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۲ مصوبه ی شماره ی ۵۲۵۳۴ت/۱۵۱۹۹ مورخ ۹۵/۱۲/۰۲ بشرح ذیل بررسی  و جهت ابلاغ به حسابرسان قانونی طرف قرارداد شهرداری و سایر عوامل ذیربط ارجاع داده شد ((موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها از ابتدای سال ۹۵ موظفند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیربودجه ای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت ، براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی منطبق با بند (ی) ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی و با هماهنگی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل شناسایی نمایند.

۳-گزارش کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر در رابطه با برآورد دقیق هزینه های مربوط به مواد ۶ و ۷ تعرفه بهاء خدمات شهری مرتبط با عوارض قبور و کفن و دفن اموات قرائت و بررسی شد و مقرر گردید برای تعرفه های ماده ۶ و ۷ پیشنهادی شهرداری براساس گزارش فوق ۲۰% کاهش اعمال گردد.

۵-در ادامه به ۸ فقره نامه مربوط به درخواست های مردمی و مسائل مرتبط با ساخت و ساز شهروندان رسیدگی شد.

bigtheme