خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه شماره ۳۰۵ – ۹۹/۰۹/۲۹ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه شماره ۳۰۵ – ۹۹/۰۹/۲۹ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص دغدغه ی مطرح شده از سوی جمعی از مهندسان محترم معماری در رابطه با طرح محوطه سازی ضلع شرقی مجموعه ی امامزادگان و توضیحات شهردارمحترم در مورد طرح آقای دکتر انیسی ، مقرر شد بعد از شروع اجرای طرح از مهندسین فوق جهت تغییرات طرح که مورد تایید سازمان میراث فرهنگی قرار داشته باشد مشاوره گرفته شود.

۲-در خصوص نامه شماره ۹۹/۲۴/۴۶۷۴ مورخ ۹۹/۰۹/۱۰ از سوی مدیریت شبکه ی بهداشت در رابطه با گزارش احدی از شهروندان مبنی بر سقوط پسماند بیمارستانی در مسیر انتقال ، موضوع بررسی و با توضیحات ارائه شده از سوی شهردار محترم ، مقرر شد پاسخ داده شود مطابق قانون مدیریت پسماندهای بیمارستانی به عهده شبکه بهداشت بوده و توسط پیمانکارمنتخب آن شبکه صورت می پذیرد.

۴-در خصوص نامه شماره ی ۵۰/۴۲/۳۹۹۸۶ مورخ ۹۹/۰۹/۲۳ از استانداری در رابطه با کدهای جدید درآمدی و هزینه شهرداری ، موضوع بررسی و به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.

۵-نامه شماره ۵۲۷۲ مورخ ۹۹/۰۹/۲۳ آن شهرداری در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر توسعه شهربازی فعلی در پارک دانشجو به میزان ۱۳۴۰ متر مربع و افزایش حجم سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار و نیز افزایش مدت قرارداد B.O.T موضوع بررسی و با مفاد نامه ی فوق که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد مشروط به اینکه در محل اجرای طرح اشجار موجود حفظ گردند و وسایل موجود نصب شده در شهربازی اورهال گردد.

۶-نامه شماره ۵۳۴۹/۲۹/۳۷ مورخ ۹۹/۰۹/۲۷ شهرداری مبنی بر پیشنهاد موافقت با برگزاری مناقصه عمومی جهت شناسایی و عقد قرارداد با پیمانکار برای اجرای پروژه محوطه سازی امامزادگان جعفر و محمد (ع) موضوع بررسی و  با توجه به سوابق امر و مفاد توافقنامه فی ما بین شهرداری و اداره اوقاف و امور خیریه که فضای سبز مورد نظر بعد از اجرا به عنوان فضای سبز شهری در نظرگرفته شده است موافقت شد.

 

bigtheme