خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۹۹/۰۹/۲۷ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۹۹/۰۹/۲۷ شورای اسلامی شهر دامغان

 

۱- در این جلسه با حضور آقای شهردار و مسئول واحد خدمات شهر آخرین وضعیت کشتارگاه و پیمانکار مورد نظر به طور مفصل بررسی گردید و تصمیمات لازم جهت درج در تعرفه مربوطه اخذ گردید.

۲- درخصوص آخرین اقدامات شهرداری جهت وصول مطالبات از ادارات دولتی توضیحاتی توسط شهردار محترم ارائه گردید.

۳- گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی قسمتی از تعرفه ی پیشنهادی سال ۱۴۰۰ قرائت و بررسی شد.

۴-در خصوص بررسی نامه شماره ی ۵۲۸۶/۵ مورخ ۹۹/۰۹/۲۳  در رابطه با پیشنهاد شهرداری جهت ارائه مساعدت به هیات ورزشی جانبازان و معلولین در پرداخت بهای خدمات پسماند سالن ورزشی ویژه معلولین ، موضوع بررسی و با پرداخت مبلغ فوق بمیزان ۳/۵۵۰/۰۰۰ ریال از محل مواد ۱۶ و  ۱۷موافقت شد.

bigtheme