خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه شماره ۳۰۲ مورخ ۹۹/۰۹/۲۰ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه شماره ۳۰۲ مورخ ۹۹/۰۹/۲۰ شورای اسلامی شهر دامغان

صورتجلسه ۳۰۲ مورخ ۹۹/۰۹/۲۰

۱- با توجه به ضرورت نظارت به املاک تحت مالکیت شهرداری مقرر گردید از شهرداری درخواست گردد لیست به روز شده ی کلیه املاک مذکور را به شورا ارائه دهد.

۲-در خصوص مطالب فشرده شده در فضای مجازی در رابطه با مطالبه ی شفافیت عملکرد و شفایت مالی شورای شهر ، موضوع بررسی و نظر به پیگیری تلفنی آقای آل بویه ( ریاست محترم شورای اسلامی استان سمنان ) نامه ای تنظیم و مقرر شد بعد از اعمال برخی اصلاحات ارسال گردد.

bigtheme