خانه / دسته‌بندی نشده / مصوبات جلسه شماره ۲۹۸ مورخ ۹۹/۰۹/۰۶ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه شماره ۲۹۸ مورخ ۹۹/۰۹/۰۶ شورای اسلامی شهر دامغان

۱-در خصوص نامه شماره ۱۸-۵۰۰۴ مورخ ۵-۹-۹۹ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر برگزاری مزایده جهت فروش سه قطعه از املاک مزایده شهرداری واقع در بلوار راه آهن موضوع بررسی و با برگزاری مزایده با قیمت پایه مطابق بر قیمت های کارشناسی پیوست موافقت شد.

۲-عطف به نامه شماره ۳۶۷۴۵مورخ ۹۹/۹/۲ از استانداری در رابطه با موضوع انتخاب حسابرس و نظارت بر درآمد و هزینه شهرداری ها توسط شورای اسلامی شهر ، موضوع بررسی و مقرر شد به فرمانداری اعلام گردد حسابرس قانونی انتخاب و معرفی شده است.

۳-عطف به نامه شماره ۱۵۹ مورخ ۹۹/۹/۶ از طرف شرکت بتن دامغان در رابطه با مطالبات تهاتری شرکت فوق مربوط به پروژه های بهسازی پارک ملت ، موضوع بررسی و بعد از بحث و تبادل نظر مقرر شد شهرداری وفق مذاکرات صورت گرفته پیشنهادات خود را ارائه نماید.

۴-عطف به نامه شماره ۷۷۵۲-۱-۵۰۲۱ مورخ ۳-۹-۹۹ از فرمانداری در رابطه با برگزاری غیرعلنی جلسات شورا و نظر به بند ۹۹/۸/۲ دستور العمل ستاد ملی مدیریت کرونا مقرر شد شرایط و میزان فاصله ی اجتماعی مناسب برای جلسات در شهرهای وضعیت قرمز از شبکه بهداشت استعلام گردد.

bigtheme