سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصطفی فوادیان معاون هماهنگی و نظارت بر خدمات شهرداری: مهم ترین هدف و نقش مدیریت شهری ایجاد توسعه پایدار است

مصطفی فوادیان معاون هماهنگی و نظارت بر خدمات شهرداری: مهم ترین هدف و نقش مدیریت شهری ایجاد توسعه پایدار است

مصطفی فوادیان معاون هماهنگی و نظارت بر خدمات شهرداری:

مهم ترین هدف و نقش مدیریت شهری ایجاد توسعه پایدار است و پایداری توسعه شهرها در گرو جریان مداوم در تغییرات، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی است و نتیجه آن ترقی شهر وافزایش رفاه ساکنین است. بستر این تغییرات می تواند رقابت باشدو به نظر می رسد رقابت، پایداری توسعه را تضمین می کند.
جشنواره ملی پسته در طی این سالها می تواند ضمن خود ارزیابی شهر این بستر را فراهم نماید وحداقل نقش آن ایجاد برندینگ برای شهر دامغان باشد.

bigtheme