سرخط ویژه
خانه / اخبار / قابل توجه شهروندان عزیز دامغانی

قابل توجه شهروندان عزیز دامغانی

با عنایت به مصوبه شواری محترم اسلامی شهر دامغان کلیه مودیانی که عوارض کسب و پیشه و سال ۱۳۹۸ و سال های پذشته خود را تا پایان شهریور ۱۳۹۸ نقداً به حساب شهرداری واریز نمایند، مشمول ۲۰ درصد تخفیف براساس صورتحساب تنظیمی مربوطه خواهند شد.

همچنین مالکین واحدهای مسکونی که عوارض نوسازی و خدمات پسماند سال ۱۳۹۸ را به شرح زیر پرداخت نمایند مشمول تخفیف می گردند.

 

۱- سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ معادل ۳۰ درصد تخفیف

۲- سه ماهه دوم سال ۱۳۹۸ معادل ۲۰ درصد تخفیف

۳- سه ماهه سوم سال ۱۳۹۸ معادل ۱۰ درصد تخفیف

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دامغان

bigtheme