سرخط ویژه
خانه / اخبار / ضدعفونی و گندزدایی میادین، خیابانها و معابر اصلی شهر دامغان

ضدعفونی و گندزدایی میادین، خیابانها و معابر اصلی شهر دامغان

ضدعفونی و گندزدایی میادین، خیابانها و معابر اصلی شهر دامغان توسط شهرداری دامغان صورت پذیرفت.

همچنین ضدعفونی و گندزدایی ترمینال مسافری و اتوبوس های بین جاده ای و ناوگان حمل و نقل، پارک ها و وسایل بازی شهر دامغان توسط شهرداری دامغان نیز صورت پذیرفت.

bigtheme