خرمشهر را خدا آزاد کرد. حضرت امام خمینی(ره)

سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر قهرمان گرامی باد

 

توسط admin