دیدار برخی از اعضای هیئت مدیره موسسه خیریه ۱۴ معصوم(ع) شهرستان دامغان آقایان حاج محسن عالمی، حاج ابوالفضل عزیزی و حاج ابوالفضل فتحعلیان با رئیس شورای اسلامی شهر دامغان آقای حاج رضا زارع زاده در روز سه شنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۸ در محل شورای اسلامی شهر برگزار شد.

در این دیدار اعضای هئیت مدیره جدید موسسه خیریه ۱۴ معصوم (ع) گزارشی از فعالیت های موسسه و همچنین تغییرات ایجاد شده در ساختار مدیریتی این مجموعه جهت افزایش کارآیی و بهبود خدمت رسانی به عموم همشهریان و خصوصا محرومان و نیازمندان ارائه نمودند.

در ادامه آقای زارع زاده نیز مطالبی را در جهت همکاری بیشتر این موسسه موثر و بزرگ با مجموعه شهری و کمک به نیازمندان و محرومان بیان کردند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دامغان

توسط admin