دومین جلسه بررسی وضعیت زمین های مجموعه تپه حصار در شورای اسلامی شهر دامغان برگزار شد

به دعوت شورای اسلامی شهر دومین جلسه بررسی مجموعه تپه حصار، با موضوع تعیین و تبیین وضعیت مالکیت زمین های متعلق به میراث فرهنگی در محدوده تپه حصار در روز سه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ساعت ۹:۳۰ در محل شورای اسلامی شهر دامغان برگزار شد. در این جلسه که زارع زاده رئیس شورای اسلامی شهر، فولادیان معاون … ادامه خواندن دومین جلسه بررسی وضعیت زمین های مجموعه تپه حصار در شورای اسلامی شهر دامغان برگزار شد