دوره چهارم شورای اسلامی شهر دامغان

۱ – مهندس رضا ناصری ریاست شورای اسلامی شهر دامغان

۲ – خسرو فولادیان نائب رئیس شورای اسلامی شهر دامغان

۳ – رضا زارع زاده عضو شورای اسلامی شهر دامغان

۴ – علی اکبرحسن بیکی عضو شورای اسلامی شهر دامغان

۵ – ناصرابراهیمی عضو شورای اسلامی شهر دامغان

۶ – مجتبی ایمانیان عضو شورای اسلامی شهر دامغان

۷ –سیدحسن شاهچراغی عضو شورای اسلامی شهر دامغان

۸ – سیدمحمود حسینی پور عضو شورای اسلامی شهر دامغان

۹ – مهندس حسین اقبالیه عضو شورای اسلامی شهر دامغان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.